Gdańsk Chełm ul. Cieszyńskiego 38/28A  

Pasaż Chełmski, 1 piętro, lokal 28A